E-Procurement ระบบการจัดซื้อออนไลน์ที่คนทำธุรกิจควรรู้

ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้ระบบการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในบริษัทต่างๆ ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่า “e-Procurement” ซึ่งเป็นระบบการจัดซื้อออนไลน์นั้นช่วยให้องค์กรมากมายทั้งขนาดเล็กและใหญ่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัว สามารถก้าวทันคู่แข่งได้ในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำธุรกิจอยู่ล่ะก็ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ e-Procurement เอาไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

e-Procurement คืออะไร

เป็นระบบที่ใช้ในการสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งในการบริหารจัดการการสั่งซื้อภายในและภายนอกองค์กร การสรรหาผู้ขาย การจัดทำแค็ตตาล็อก การตกลงราคา การติดตามผลการจัดซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบออนไลน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากระบบการจัดซื้อออนไลน์นั้นช่วยให้สามารถดำเนินการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของ e-Procurement มีอะไรบ้าง

● เกิดความโปร่งใสมากขึ้น ช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากระบบการจัดซื้อแบบ e-Procurement นั้นมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย

● สะดวกรวดเร็ว เมื่อมี e-Procurement เป็นเครื่องมือมาช่วยในการทำงานในด้านเก็บและสืบค้นข้อมูล ก็จะช่วยให้การทำงานนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบริษัทที่เป็นผู้ขาย การเปรียบเทียบราคาสินค้า การติดตามผลการซื้อขาย ก็สามารถทำได้ง่าย ประหยัดเวลา ช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลและทำงานเอกสารแบบเดิมๆ ไปได้มากทีเดียว

● ลดความผิดพลาด ระบบการจัดซื้อออนไลน์นั้นนอกจากเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานดังที่กล่าวไปแล้ว ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการทำเอกสารไปได้มาก เนื่องจากคำสั่งซื้อต่างๆ จะมีระบบช่วยดำเนินการอัตโนมัติ ทำให้ปัญหาจุกจิกที่อาจเกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลผิวพลาดนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

● ปรับปรุงระบบการทำงาน ระบบ e-Procurement นั้นไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้การทำงานของทุกคนที่เกี่ยวข้องสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่หากผู้บริหารนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ดีๆ แล้ว จะสามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจได้ว่า องค์กรของตัวเองต้องการอะไร ยังขาดอุปกรณ์อะไรที่สำคัญบ้าง มีสิ่งใดที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่แผนกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่าระบบการจัดซื้อออนไลน์อย่าง e-Procurement นั้นสำคัญต่อการจัดซื้อของทุกองค์กรในยุคนี้จริงๆ ใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปยังบริษัทที่รับพัฒนาและติดตั้งระบบนี้สำหรับองค์กรได้เลย ซึ่งในตลาดก็มีอยู่หลายที่ให้เลือกใช้บริการ ลองศึกษาหาข้อมูลและเปรียบจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละที่ดีๆ เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพดีและราคาคุ้มค่าสำหรับคุณที่สุด

ความคิดเห็น