ความก้าวหน้าของวิถีชีวิตและที่อยู่อาศัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปี 2562 เข้าสู่ปี 2563 กันแล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อกาลเวลายิ่งผ่านไปเท่าไหร่รูปแบบที่พักอาศัยและวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปมากเท่านั้น เพราะมีหลากหลายปัจจัยที่จะทำให้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ  โดยวันนี้เราจะไปย้อนอดีตกันค่ะว่า วิถีชีวิตของคนไทยนั้นพัฒนามาได้ไกลขนาดไหน

ในอดีตนั้น วิถีชีวิตของคนไทยจะผูกพันอยู่แม่น้ำ ดังนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยจะเลือกทำเลที่ใกล้แม่น้ำและวัด หากน้ำเข้าไม่ถึงพื้นที่ใด ชาวบ้านก็จะช่วยกันขุดคลองเพื่อให้มีทางน้ำไหลผ่าน เนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางทางเรือ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพของเราจะมีแม่น้ำลำคลองมากมายที่ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีบ้านเรือนที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำอยู่บ้าง

 

การสร้างบ้านในอดีต ส่วนมากจะสร้างไว้เพื่ออยู่อาศัย มีลักษณะเป็นบ้านไม้เรือนไทย ยกใต้ถุนสูง เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก และช่วยป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งยังนิยมปลูกบ้านกันเป็นหมู่ ถ้าสมมติว่าลูกโตจนแต่งงานได้แล้ว ก็จะสร้างบ้านใกล้ๆกันขึ้นมาเพื่อแยกเป็นสัดส่วนแต่ยังมีความใกล้ชิดกันอยู่

 

นอกจากนี้ยังมีลักษณะอีกอย่างของบ้านเรือนไทยที่โดดเด่น คือ รูปทรงบ้านจะมีระเบียบไม่ซับซ้อน บริเวณหน้าเรือน จะเป็นพื้นที่โปร่งรับลม นอกจากนี้อาจจัดมุมใดมุมหนึ่งของนอกชานเป็นที่อาบน้ำแบบ Out Door ก็ได้ ดังนั้นลักษณะของบ้านเรือไทยในอดีตจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ที่ปลูกบ้านและออกแบบได้สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านเรือนไทยจึงกลายมาเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ประจำชาติของเรา รวมทั้งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ

แต่เมื่อพอกาลเวลาเปลี่ยนไป ทุกอย่างที่เคยมีมักจะไม่เหมือนเดิม รวมทั้งแบบที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ได้รับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศมากขึ้น ทำให้บ้านเรือนไทยแบบในสมัยโบราณก็เริ่มมีการเปลี่ยนไป เนื่องจากได้มีการประยุกต์อาคารบ้านเรือนไทยให้เข้ากับประโยชน์ใช้สอย วัสดุจะต้องหาง่าย มีราคาถูก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยสืบต่อไป

 

ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะเป็นบ้านปูนหรือเป็นตึกสูงอย่างคอนโดมากกว่า พอความเจริญเข้ามา ถนนหนทางก็ปูทางไปทุกหย่อมหญ้า สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ด้วยความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องปลูกบ้านริมน้ำอีกต่อไป และปัจจุบันทำเลยอดฮิตนั้นกลับกลายเป็นทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองแทน ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ

อย่างไรก็ตามการที่วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนไป รวมทั้งเรื่องของความสะดวกสบายในการเข้าอยู่อาศัยอย่างเช่น โฆษณาที่เราชอบเห็นตามคอนโดมิเนียม สามารถสะท้อนค่านิยมของคนในสังคมได้ ว่าสังคมสมัยใหม่นิยมความสะดวกสบาย รวมทั้งไม่ค่อยพิถีพิถันในการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ แตกต่างจากคนไทยในอดีตซึ่งมีความประณีต เรียบร้อยและใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

 

 

ที่มา : inc2010.org 

ความคิดเห็น