SCG Active Air Quality สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากในบ้าน นวัตกรรมใหม่จาก SCG

SCG ตอบเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ใช้ชีวิตแบบสมาร์ท ด้วยนวัตกรรม SCG Active Air Quality สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากในบ้าน สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงภายในบ้านพักอาศัย รวมถึงเชื้อโรค

อ่านเพิ่ม

เปิดไอเดียรีโนเวทพื้นที่แบบ Coworking Space ปลุกไอเดียคนทำงานยุค New Normal รับปี 2023

เปิดไอเดียรีโนเวทพื้นที่แบบ Coworking Space ปลุกไอเดียคนทำงานยุค New Normal รับปี 2023 ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ไลฟ์วิถี หรือไลฟ์สไตล์การทำงานของผู้คนเปลี่ยนไป ประกอบกับแนวคิดการออกแบบพื้นที่ทำงานแบบ Coworking Space ที่เคยได้รับความสนใจก่อนวิกฤติโควิด ได้กลายมาเป็นรูปแบบพื้นที่ทำงาน ที่ได้รับความสนใจจากองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไป หลายบริษัทให้พนักงานบางแผนก จัดแบ่งวันเข้าออฟฟิศในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม

อ่านเพิ่ม

เปิดไอเดียรีโนเวทพื้นที่แบบ Coworking Space ปลุกไอเดียคนทำงานยุค New Normal รับปี 2023

เปิดไอเดียรีโนเวทพื้นที่แบบ Coworking Space ปลุกไอเดียคนทำงานยุค New Normal รับปี 2023 ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ไลฟ์วิถี หรือไลฟ์สไตล์การทำงานของผู้คนเปลี่ยนไป ประกอบกับแนวคิดการออกแบบพื้นที่ทำงานแบบ Coworking Space ที่เคยได้รับความสนใจก่อนวิกฤติโควิด ได้กลายมาเป็นรูปแบบพื้นที่ทำงาน ที่ได้รับความสนใจจากองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในปัจจุบัน  ด้วยรูปแบบวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไป หลายบริษัทให้พนักงานบางแผนก จัดแบ่งวันเข้าออฟฟิศในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของการใช้พื้นที่ที่เคยใช้เต็มจำนวน ถูกลดลงโดยอัตโนมัติ  คำถามก็คือองค์กรขนาดใหญ่ที่เคยมีพื้นที่จำนวนมาก เมื่อจำนวนการใช้งานเหลือเพิ่มมากขึ้น บางมุมอาจรู้สึกปลอดโปร่ง ไม่แออัดจนเกินไป แต่บางครั้ง อาจเป็นการเว้นระยะห่างที่ส่งผลทางด้านจิตใจได้ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน

อ่านเพิ่ม

รวบตึง 5 ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ควรรู้ เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF SOLUTIONS

รวบตึง 5 ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ควรรู้ เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF SOLUTIONS ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตมากขึ้น หลาย ๆ คนทำงานที่บ้าน ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนหันมาหาข้อมูล ตลอดจนศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่ง “โซลาร์ รูฟ”

อ่านเพิ่ม

TOD เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

TOD เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากทะเล สู่ท้องฟ้า จากภูเขา สู่สายน้ำ ทอดยาวไปยัง โบราณสถาน ถึง ชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน  ความงดงามตามธรรมชาติและวิถีของผู้คนที่แตกต่างกันออกไป ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมเดินทางมาแวะเวียนเที่ยวชม แต่ด้วยรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักจะเป็นไปในรูปแบบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องมลภาวะ และสภาพการจราจรที่ติดขัดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่ธรรมชาติ และวิถีชุมชนดั้งเดิมถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย แต่ไม่ใช่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง TOD (Transit-oriented development)

อ่านเพิ่ม

“TOD” ประเทศไทย อยู่จุดไหนของการพัฒนา 

“TOD” ประเทศไทย อยู่จุดไหนของการพัฒนา “ไตรทิพย์” ลั่น! ภาครัฐต้องเป็นผู้นำ ปลุกปั้นให้เกิดความสำเร็จ-เห็นผลในอนาคต ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรามีความพยายามนำแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ TOD (Transit Oriented Development) ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการนำมาใช้แก้ปัญหาของเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆ ที่เคยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างไร้ทิศทาง และสภาพการจราจรในเมืองที่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซล

อ่านเพิ่ม

พื้นที่ 5 ประเภทที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวทาง TOD

  พื้นที่ 5 ประเภทที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามแนวทาง TOD   เราอาจจะเห็นความสำเร็จในการนำแนวทางการพัฒนาแบบ TOD (Transit Oriented Development) มาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะในเมืองหลวงของประเทศต่างๆ จนดูเหมือนว่าจะมีเพียงเฉพาะเมืองหลวงและเมืองรอบปริมณฑลเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง TOD  แต่ความจริงแล้วการพัฒนาไม่จำเป็นต้องทำในพื้นที่ดังกล่าว โดยเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงตามแนวทาง TOD มีอยู่ 5 ประเภทดังต่อไปนี้  1.พื้นที่ศูนย์กลางคมนาคมประจำภูมิภาค สถานีขนส่งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาค เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพความคุ้มค่าในการพัฒนาตามแนวทาง TOD มากที่สุด ยกตัวอย่างในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่, เชียงราย, ขอนแก่น, เพชรบุรี, สงขลา และชลบุรี สถานีขนส่งสาธารณะประจำจังหวัดเหล่านี้

อ่านเพิ่ม

ชวนใส่ใจ ออกแบบบ้านอย่างไรให้ผู้สูงวัย SMILE

รอยยิ้มของผู้สูงอายุทุกท่านย่อมมาจากการได้พักอาศัยในบ้านแห่งความสุข บ้านอันเป็นพื้นที่เซฟโซน กับความปลอดภัยที่มากับทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นการจัดการพื้นที่ภายในและการออกแบบบ้านให้เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงวัยอุ่นใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเติมความสุขและรอยยิ้มในทุกอิริยาบถสำหรับผู้สูงวัย พร้อมทั้งลูกหลานเองก็สบายใจที่ได้เป็นบุคคลผู้เป็นที่รักได้พักอาศัยในบ้านที่เหมาะสมกับช่วงวัยอย่างแท้จริง SCG HOME Experience จึงอยากชวนคุณมาใส่ใจการออกแบบแต่ละห้อง และแต่ละพื้นที่ภายในให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และเข้าใจรูปแบบวิธีการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุด 1 ห้องนอน หลักสำคัญสำหรับการออกแบบห้องนอน คือพักผ่อนและอยู่สบาย เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกห้องที่ควรมีหน้าต่างภายใน เพื่อรับแสงธรรมชาติ และเชื่อมต่อทัศนียภาพเข้ามาสร้างบรรยากาศแห่งการอยู่อาศัย พร้อมกับช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ด้วย ที่สำคัญภายในห้องควรมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก

อ่านเพิ่ม

โอกาสธุรกิจอสังหาฯ ไทย! เมื่อภาครัฐเตรียมดึงกำลังซื้อต่างชาติ

โอกาสธุรกิจอสังหาฯ ไทย! เมื่อภาครัฐเตรียมดึงกำลังซื้อต่างชาติ เมื่อเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และปัญหาต่างๆ อีกมากมาย ทำให้หลายๆ ธุรกิจกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากรายได้ที่ลดลง แต่ต้องแบกต้นทุนสูง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมหาศาลตลอดเวลา ในขณะที่สถาบันการเงินมีความเข้มข้นในการอนุมัติปล่อยเงินกู้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดชะงักในการกอบกู้ธุรกิจให้กลับมาโฟลว์ได้เหมือนเดิม จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ ที่มีแผนเตรียมดึงกำลังซื้อชาวต่างชาติ ให้มีสิทธิในการถือครองบ้านพร้อมที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยการนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า

อ่านเพิ่ม

เจาะลึก “ซีแพค กรีน โซลูชัน” สู่การพัฒนานวัตกรรม  เพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

เจาะลึก “ซีแพค กรีน โซลูชัน” สู่การพัฒนานวัตกรรม  เพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน  ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึงวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง “ซีแพค” จึงเดินหน้าสร้างโซลูชันใหม่ภายใต้แบรนด์ “ซีแพค กรีน โซลูชัน” ที่ “ไม่ใช่แค่รถโม่ปูน” แต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลผลักดันนวัตกรรมก่อสร้าง (Digital & Construction Technology) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเชื่อมโยง Ecosystem ผ่านกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ “Turn Waste to Value” เปลี่ยนสิ่ง ‘ไร้ค่า’ สู่ ‘ล้ำค่า’ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่ม