คบคิดพาดู MEGA PROJECT 2019 : Chapter 2 AVIATION&MARINE

 

หลังจากดู Project ยักษ์ใหญ่อย่างรถไฟความเร็วสูงและ motorways ที่มีมูลค่าการลงทุนมหาศาลแล้ว โครงการพัฒนาของ EEC ยังมีอีก 2 เส้นทาง คือทางอากาศและทางเรือ ซึ่งงบการลงทุนก็มหาศาลไม่แพ้กัน แต่เส้นทางที่จะพัฒนาทั้งสนาบบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศได้มากกว่าเดิม ทั้งยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

Aviation (ทางอากาศ) : Aerotropolis มหานครการบินอู่ตะเภา

เป็นอีก Project ที่น่าสนใจกับการลงทุนมหาศาลจากทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นมหานครการบิน ซึ่งแนวคิด Aerotropolis นี้เป็นแนวคิดของ “จอห์น ดี คารซาร์ด้า” ที่เคยไปสร้างแผนพัฒนาให้สนามบินเจิ้งโจว Zhengzhou สำเร็จมาแล้ว ข้อดีของมหานครการบิน จะเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยง EEC กับ โลจิสติกส์ทางอากาศเข้าด้วยกัน รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบสนามบิน 30 กิโลเมตร จะทำให้เกิดการพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอีกมากมาย

 

 

 

โดยโครงการมหานครการบินอู่ตะเภามีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้กว่า 6,500 ไร่ ประกอบไปด้วย

1. อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (Terminal 3 and Airport Facilities)

2. ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO)

3. ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Precinct)

4. กลุ่มอาคารคลังสินค้า (Cargo Facilities)

5. ธุรกิจขนส่งศูนย์สินค้าทางอากาศ และโลจิสติกส์/เขตประกอบการเสรี Free Trade Zone (Cargo Facilities)

6. ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบิน (Aviation Training Center)

 

 

 


 

Marine (ทางน้ำ) : โครงการท่าเรือ

มีโครงการไปแล้วทั้งทางรถ ทางราง ทางอากาศ มาถึงคราวน้ำบ้าง กับการขยายท่าเรือ ซึ่งเป็นอีก Project ที่มีเอกชนจำนวนมากที่สนใจเข้ามาลงทุน ทั้งท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 และท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3

 

1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

 

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึก มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ สามารถรองรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือประมาณ 7 ล้านตู้ต่อปี และรถยนต์ประมาณ 1 ล้านคันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของขีดความสามารถท่าเรือที่รองรับตู้สินค้าได้ 11 ล้านตู้ต่อปี และรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคัน ในส่วนของเฟสที่ 3 จะมีการสร้างส่วนต่างๆ มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อาทิ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือสำหรับจอดน้ำลึก

พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator, SRTO)

ก่อสร้างท่าเรือเทียบชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก โครงข่ายและระบบการขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ

ก่อสร้างท่าเรือตู้สินค้า 4 ท่า (ท่าเรือ E1 E2 F1 F2) ความจุ 7 ล้านตู้ต่อปี

ก่อสร้างท่าเรือขนส่งรถยนต์ (RO-RO) ความจุ 1 ล้านคันต่อปี

ก่อสร้างท่าเรือชายฝั่ง ความจุ 1 ล้านตู้ต่อปี

ก่อสร้างสถานีขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระยะที่ 2 (SRTO2)

ปรับปรุงระบบในการรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟให้ได้ 4 ล้านตู้ต่อปี โดยใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation)

 

2. โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด

 

ท่าเรือมาบตาพุดมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ มีปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดประมาณ 43 ล้านตันต่อปี โดยมีสัดส่วนสินค้าประเภทน้ำมันและก๊าซประมาณร้อยละ 57 ถ่านหินประมาณร้อยละ 18 เคมีภัณฑ์ประมาณร้อยละ 16 และอื่นๆ ประมาณร้อยละ 9 มูลค่าสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้งสิ้นประมาณ 430 ล้านบาท โครงการที่จะพัฒนา มีดังนี้

งานถมทะเลเนื้อที่ 1,000 ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือสินค้าเหลว ก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

งานขุดลอกร่องน้ำและแอ่งกลับเรือความลึก 16 เมตร

งานระบบสาธารณูประโภค

งานอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3

ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 2 ท่า

ท่าเทียบเรือก๊าซ 3 ท่า

ท่าเทียบเรือบริการ

คลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

บ่อเก็บกักตะกอน

เขื่อนกันคลื่น 2 ช่วง

 

นี่เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่รัฐจะร่วมมือกับเอกชน ซึ่งทั้ง 4 เส้นทางนั้นมีความสำคัญที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างมาก ไม่ว่าจะ รถ-ราง-เรือ-เครื่องบิน ยังไม่นับรวมโครงการอื่นๆ ที่เอกชนกำลังดำเนินการอยู่ ทั้งโครงการ Mixed-use ขนาดใหญ่อย่าง The PARQ หรือห้างสรรพสินค้าอย่าง Bangkok Mall หรือ Emsphere หากโครงการไหนเสร็จพร้อมสมบูรณ์แล้ว Kobkid.com จะมารีวิวให้ดูอย่างแน่นอน รอติดตามได้เลย 

 

 

 

อ้างอิง : www.prachachat.net , www.dailynews.co.th , www.thansettakij.com , www.eeco.or.th/ท่าเรือแหลมฉบัง  , www.laemchabangportphase3.com , www.eeco.or.th/มาบตาพุด , www.ieat.go.th , www.maptaphutport.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 1 คบคิดพาดู MEGA PROJECT 2019 : Chapter 1 Rail&Road

 

ความคิดเห็น