HI KASET – SENANIKHOM STATION – ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

HI KASET – SENANIKHOM STATION – ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

HI จุดเริ่มต้นของรอยยิ้ม สู่สังคมที่น่าอยู่ “HI” เล็งเห็นว่า ปัจจุบันสังคมเมืองมีความเร่งรีบในการทำงาน ไม่มีเวลาแม้จะมองหน้าทักทายกัน มิตรภาพที่ดี ก่อเกิดสังคมที่ดีน่าอยู่ กับโครงการ HI KASET SENANIKOM – ไฮ เกษตร เสนานิคม ราคาเริ่มต้นที่ 1.9 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :  HI KASET – SENANIKHOM STATION – ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น

เจ้าของโครงการ : บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่โครงการ : 1-3- 52.2 ไร่

จำนวนห้องพัก :  อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร

ราคาเริ่มต้น : 1.9 ล้านบาท

TYPE ห้อง :

อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร
อาคาร A ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จํานวน 132 ห้อง
– ห้องพักขนาด 1 Bedroom 28 ตร.ม. จํานวน 118 ห้อง
– ห้องพักขนาด 1 Bedroom 27.3 ตร.ม. จํานวน 14 ห้อง

อาคาร B ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จํานวน 154 ห้อง
– ห้องพักขนาด 1 Bedroom 28 ตร.ม. จํานวน 126 ห้อง
– ห้องพักขนาด 1 Bedroom 27.3 ตร.ม. จํานวน 14 ห้อง
– ห้องพักขนาด 1 Bedroom 28 ตร.ม. (หน้ากว้าง) จํานวน 14 ห้อง


ภาพบรรยากาศโครงการ


แผนที่โครงการ

ความคิดเห็น