Uber Air หรือแท็กซี่บินได้ จะนำเทคโนโลยี AI และการเดินทางแบบไร้คนขับเข้ามาช่วยในอนาคต

  เมื่อปีที่แล้วเราเพิ่งพูดถึง Skyport ของ Uber ที่กำลังพัฒนาการเดินทางทางอากาศกันไป มาปีนี้ก็มีข่าวมาอัพเดทกันอีกแล้วสำหรับ Skyport เป็นเหมือน Hubs ที่ทำหน้าที่เป็นอาคารโดยสาร คล้ายกับเครื่องบิน คือมี Terminal หลัก เพื่อขนส่งผู้คนไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเดินทางด้วย Drone Taxi หรือ

อ่านเพิ่ม