LPN Wisdom ชี้ผลกระทบพิษโควิด-19 ทำอสังหาฯ ติดลบ 30-70% ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

LPN Wisdom คาดการณ์การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ปี 2563 ติดลบร้อยละ 30-70 เมื่อเทียบกับปี 2562 จากกำลังซื้อที่ลดลงและความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุป กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม