โกลเด้นแลนด์ ได้ไทยโอบายาชิ เป็นผู้รับเหมาหลัก เดินหน้างานก่อสร้างสามย่านมิตรทาวน์ คาดแล้วเสร็จปี 63

โกลเด้นแลนด์ เดินหน้าก่อสร้างสมาร์ทมิกซ์ยูส มูลค่า 8,500 ล้านบาท มุมถนนพญาไท-พระราม 4 ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการ ‘สามย่านมิตรทาวน์’ (SAMYAN MITRTOWN) ล่าสุดแต่งตั้ง “ไทยโอบายาชิ” เป็นผู้รับเหมาหลักดูแลงานก่อสร้าง มั่นใจแล้วเสร็จปี 2563    ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ

อ่านเพิ่ม