“Forme” นวัตกรรม AI ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของการออกกำลังกายที่บ้านได้

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นอะไรที่อยากมากสำหรับใครหลายๆคน ด้วยเหตุที่หลายคนมีตารางงานที่ยุ่งมากและขาดแรงจูงใจในการออกกำลังกาย หรืออาจมีบางคนที่ไม่สบายใจเวลาออกกำลังกายในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสถิติการออกกำลังกาย ซึ่งมีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ออกกำลังกายเพียงพอต่อสัปดาห์ ในอดีตที่ผ่านมาการออกกำลังในบ้านสำหรับหลายๆคนเป็นอะไรที่ยุ่งยากมาก แต่ก็ยังมีการออกกำลังกายที่บ้านที่ได้รับความนิยมอยู่บ้าง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความนิยมก็กลับกลายเป็นความเบื่อหน่าย แต่ด้วยความก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมามากมายซึ่งรวมไปถึงนวัตกรรมการออกกำลังกายสมัยใหม่ที่จะเปลี่ยนการออกกำลังกายในบ้านไม่ให้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป   เมื่อเร็วๆนี้ การออกแบบและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้นำเสนอทางเลือกการออกกำลังกายที่มีความเป็นส่วนตัว ด้วยเทคโนโลยีการออกกำลังกายอย่าง “Forme (ออกเสียงว่า

อ่านเพิ่ม