“ส.อ.ท.” ยื่นข้อเสนอใช้วัสดุในไทยสร้างโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงเขต EEC

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดทำข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพการผลิตสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐานสากล   นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ทาง ส.อ.ท. ได้ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างที่ผลิตได้ในประเทศให้มากขึ้น โดย ส.อ.ท.จะเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3

อ่านเพิ่ม

คบคิดพาดู MEGA PROJECT 2019 : Chapter 2 AVIATION&MARINE

  หลังจากดู Project ยักษ์ใหญ่อย่างรถไฟความเร็วสูงและ motorways ที่มีมูลค่าการลงทุนมหาศาลแล้ว โครงการพัฒนาของ EEC ยังมีอีก 2 เส้นทาง คือทางอากาศและทางเรือ ซึ่งงบการลงทุนก็มหาศาลไม่แพ้กัน แต่เส้นทางที่จะพัฒนาทั้งสนาบบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศได้มากกว่าเดิม ทั้งยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย    

อ่านเพิ่ม

คบคิดพาดู MEGA PROJECT 2019 : Chapter 1 Rail&Road

  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ภายใต้ EEC จะพัฒนาในทุกเส้นทางการคมนาคมไม่ว่าจะเป็น Road Rail Marine หรือ Aviation รถ-ราง-เรือ-เครื่องบิน ถือว่าปี 2562 เป็นอีกปีที่จะมี Mega Project จำนวนมาก ไม่ใช่แค่การเดินทาง แต่ยังรวมไปถึง Project อื่นๆ

อ่านเพิ่ม

ไขข้อสงสัย EEC มหานครแห่งอนาคต และสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุน BOI ได้รับ

“เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือพื้นที่ EEC คืออะไร EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 8% ต่อปีจนกระทั่งวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง

อ่านเพิ่ม