“CHULA SMART CITY” เมืองแห่งใหม่ที่มาพร้อมการพัฒนาพื้นที่รอบจุฬาฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมน่าอยู่

ในเขตพื้นที่จุฬาฯ นอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ขึ้นชื่อระดับประเทศแล้ว ยังเด่นในเรื่องการพัฒนาเพื่อพาณิชยกรรมอีกด้วย เพราะเป็นทั้งศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวที่จุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศอยากมา ด้วยที่พื้นที่จุฬาฯ เป็นแหล่งรวมความสะดวกสบายหลายสิ่ง ทั้งการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ หลายแห่ง  โดย “CHULA SMART CITY” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” หรือ PMCU ได้มีการวางแผนพัฒนาเอาไว้แล้ว โดยจะมีการพัฒนาบนพื้นที่ 291 ไร่ ฝั่งสามย่าน สวนหลวง สนามกีฬา(ที่พื้นที่คืนหมดแล้ว)

อ่านเพิ่ม