รับมือ COVID-19 ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ “ออฟฟิศ-คอนโด”

ไวรัส COVID-19 หรือที่เรียกเราคุ้นกันในเชื่อเดิมว่า ไวรัสโคโรนา โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สามารถแพร่กระจายได้โดยการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ซึ่งตอนนี้ไวรัส CVID-19 ได้แพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ที่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้ว   โดยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังป้องกันตัวเองให้ดี คือ กลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม เพราะคนกลุ่มนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ พื้นที่ร่วมกันได้ จึงมีความเสี่ยงมากที่จะได้รับเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายๆหากไม่มีการป้องกันตัวเอง และด้วยความห่วงใยจากคบคิด เราจึงขอแนะนำมาตรการดีๆที่จะช่วย “ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านเพิ่ม