”โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ“ พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนสุดล้ำ ด้วยนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้

ใกล้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ “โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ” โรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 168 ไร่ พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดของนักเรียน ในฐานะผู้นำด้านการเรียนการสอนระบบโรงเรียนนานาชาติและนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้   ปัจจุบันกระบวนการก่อสร้างอาคารเรียนและการเตรียมหลักสูตรการสอนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์กว่า 90% คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ภายในเดือนกรกฎาคม 2563  โดยในปี 2563 จะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด

อ่านเพิ่ม