จีนเดินหน้าผลักดันเซินเจิ้นให้เป็นฮับเทคโนโลยีโลก ตามแผนพัฒนาปี 2020-2025

จีนเตรียมดันเซินเจิ้นให้เป็นฮับด้านเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาปี 2020-2025 ที่ต้องการทำให้เซินเจิ้นเป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมมากขึ้นเป็น big data economy มากขึ้น และจัดจ้างมืออาชีพชาวต่างประเทศมาทำงานมากขึ้น   การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น กวางโจว และอีก 7 เมืองในกว่างตงให้เป็นทั้งฮับเศรษฐกิจเทียบได้กับซานฟรานซิสโกหรือ Tokyo’s bay โดยการสร้างสังคมนิยมตามแบบฉบับของจีนยุคใหม่นี้จะทำให้เซินเจิ้นมีอำนาจมากขึ้นในการปฏิรูปพื้นที่สำคัญ

อ่านเพิ่ม