“อภิมหกรรมบ้าน – คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2018” งานดี 4 วันรวด 16 – 19 สิงหาคมนี้ ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โอกาสที่คนเล็งบ้าน-คอนโดฯ ไม่ควรพลาด!!

  สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด จัดงาน “อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2018” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระดมบ้านจัดสรร-คอนโดฯ

อ่านเพิ่ม

ธอส.เผยสินเชื่อบ้านปี 60 ยังมีความเสี่ยงรอบด้าน

จากการประเมินปัจจัยเสี่ยงของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2560 โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คาดว่าจะมีด้วยกันอยู่ 6 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงุทนด้านอสังหาริมทรัพย์ การตัดสินใจซื้อและขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแวมที่อยู่อาศัยเดิม และปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ทำให้เป็นข้อจำกัดสำคัญในการก่อภาระหนี้ใหม่ หรือความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ . ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบ อีกทั้งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับขึ้นตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยและของสหรัฐอเมริกาที่มีโอกาสทยอยปรับขึ้น ส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อ่านเพิ่ม

คำแนะนำการขอสินเชื่อบ้าน

การขอกู้ซื้อบ้าน ผู้ซื้อบ้าน โดยทั่วไป มักจะไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่าบ้าน ดังนั้นเมื่อได้ตัดสินใจซื้อบ้านโดย ชำระเงินดาวน์ ประมาณ 20-30% ของราคาแล้ว เงินก้อนใหญ่ที่เหลือประมาณอีก 70-80% ที่จะจ่ายให้ กับเจ้าของโครงการหรือผู้ขายก็จะต้องไปขอกู้จากสถาบันการเงินประเด็น ก็คือ จะไปขอกู้เงินที่ไหนดี? 1.จะกู้เงินต้องรอบคอบ คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้าน หรือได้ตัดสินใจซื้อและผ่อนดาวน์ค่าซื้อบ้านมาระยะหนึ่งแล้ว ช่วงต่อมาคุณก็จะต้องหาเงินกู้ในส่วนที่ขาดเพื่อชำระราคาให้กับผู้ขาย ซึ่งในการกู้เงิน

อ่านเพิ่ม