เปิดแผนโครงการสกายวอล์กเชื่อมศูนย์ราชการ 4 สถานีรถไฟฟ้า แก้ปัญหารถติดแจ้งวัฒนะ

หลังจากมีการพัฒนาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่ตอนนี้ได้เปิดใช้อาคารโซน A และโซน B เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งขยายโซน C บนเนื้อที่ 81 ไร่สุดท้ายในพิมพ์เขียวทั้งก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเม็ดเงิน 20,000 ล้านบาท โดยศูนย์ราชการนี้เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ที่เดียวกัน โดยจะแบ่งเป็นโซนๆ โซน A จะมีเนื้อที่  100 ไร่ซึ่งได้จัดสรรเป็นที่ตั้งของหน่วยงานด้านความยุติธรรม โซน

อ่านเพิ่ม