ข่าวดี!! กทม.มีแผนเพิ่ม “พื้นที่สีเขียว” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

“พื้นที่สีเขียว” สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนอยู่ และยังช่วยลดปัญหาทางสังคมต่างๆ แต่สำหรับคนกรุงเทพฯ ในวันนี้ พื้นที่สีเขียวยังมีน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พื้นที่กทม. แออัดไปด้วยผู้คนกว่า 10 ล้านคน พร้อมกับรถยนต์ อีกวันละกว่า 10 ล้านคัน ก่อเกิดปัญหามากมาย ทั้งปัญหาจราจร มลภาวะอากาศ

อ่านเพิ่ม

‘Co-Living Genaration’ แนวคิดการออกแบบพื้นที่ ให้คนหลากหลายใช้ชีวิตร่วมกัน ในวันที่ประชากรหนาแน่น แต่พื้นที่มีจำกัด

คนจำนวนมากนิยมเข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่เป็น’ประชากรเมือง’ เพราะเมืองอันศิวิไลซ์ใครๆก็อยากเข้ามาแสวงหาความก้าวหน้าและความสบาย เป็นเหตุให้เมืองอันมีพื้นที่จำกัด หนาแน่นไปด้วยประชากร การจัดสรรพื้นที่ ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกจึงทำได้ยากมากขึ้น การทำความเข้าใจคนและออกแบบพืนที่ให้เหมาะสมโดยแนวคิด Co-Living Generation จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตอันใกล้ ที่ควรทำเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชากรเมือง   มนุษย์เริ่มเคยชินกับชีวิตที่พึ่งพาความเจริญ พื้นที่เมืองหลวงจึงกลายเป็นเหมือนโอเอซิสที่หลายๆคนต่างอยากจะเข้ามาอิงอาศัย กลายเป็น ‘ประชากรเมือง’ จากข้อมูลจำนวนประชากรโลกทั้งหมด มีถึง 54 เปอร์เซ็นต์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง ซึ่งปัจจุบัน เหล่าประชากรเมืองทั่วโลกเติบโตขึ้นจาก

อ่านเพิ่ม