คลัง เตรียมควบรวม ธอส.-บตท.

หวังลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ไร้แผนรวมแบงก์อื่น “คลัง” เตรียมควบรวมกิจการธอส.กับบตท. เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ ยันร่างกฎหมายควบรวมแบงก์รัฐทำขึ้น เฉพาะควบรวม 2 แห่งนี้เท่านั้น เผย จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อลดกระแสตื่นตระหนกของพนักงาน   นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การร่างกฎหมายเพื่อควบรวมกิจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) วางกรอบไว้สำหรับบางแห่งที่อาจจะไม่มีความจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจกระทรวงการคลังจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับนำไปควบรวมกิจการกับแบงก์รัฐ แห่งอื่น

อ่านเพิ่ม