‘สังคมผู้สูงวัย’ (Aging Society) เติบโตต่อเนื่อง ผุดธุรกิจ-การท่องเที่ยว รองรับมากมาย

แนวโน้มของ ‘สังคมสูงวัย’ เป็นกระแสสำคัญที่เริ่มแสดงผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้ส่วนของภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยว ต่างเร่งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับ ด้าน ททท. จัด 3 โครงการกระตุ้นวัยเก๋าเที่ยว ตั้งเป้า 1 ล้านคน สะพัด 5 พันล้านบาท   ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงวัย’

อ่านเพิ่ม