Six Senses Bangkok & Six Sense Residences Bangkok ว่าที่ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดแห่งใหม่ในไทย

เปิดประวัติการณ์ใหม่ กรุงเทพฯ ผุดตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งใหม่ เตรียมแผนสร้าง ตึก Six Senses Bangkok & Six Sense Residences Bangkok ด้วยความสูง 395.75 เมตร เรียกได้ว่าแซงหน้าตึกแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนเซส แอท ไอคอนสยามและตึกมหานครไปเยอะ  

อ่านเพิ่ม