ดัชนีราคาห้องชุดกทม.และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 60 โซนสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มมากสุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เผยดัชนีราคาห้องชุดกทม.และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 60 ทำเลสุขุมวิทตอนกลาง ราคามีการปรับเพิ่มมากสุด 11.3 – 13.3 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150

อ่านเพิ่ม