กทม.เร่งแปลงโฉม"คลองช่องนนทรี"เป็นสวนสาธารณะเลียบคลองฟื้นระบบนิเวศแห่งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพ เร่งพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (Canal Park For All) และบริเวณโดยรอบ ที่แม้จะมีพื้นที่แคบที่สุด แต่ก็มีความยาวมากที่สุด และจะเป็นสวนสาธารณะเลียบคลอง ซึ่งเป็นต้นแบบของการพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแห่งแรกในประเทศไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่ กทม. ต้องการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยั่งยืน เนื่องจากการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อ่านเพิ่ม