โครงการ “Wiki Tribe Park” ชุมชนเชิงนิเวศกลางหุบเขา กับการออกแบบ กระท่อม A-frame ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในหุบเขาประเทศจีนแห่งหนึ่ง มีโครงการที่ชื่อว่า “Wiki Tribe Park” ตั้งบนพื้นที่กว่า 20 เอเคอร์ ที่ประกอบด้วยอาคารกระท่อม A-frame สร้างจากไม้คอร์ส-ลามิเนต โดยมีคุณสมบัติน้ำหนักเบา ติดตั้งได้เร็ว ผิวหน้ามัน มีความทนทานต่อรอยขูดขีด สีไม่ซีดจางแม้จะตากแดดโดยตรงก็ตาม ซึ่งโครงการนี้ถูกสร้างขึ้นโดย  Wiki World บริษัทสถาปนิกท้องถิ่น  ที่ต้องการสร้างชุมชนเชิงนิเวศ

อ่านเพิ่ม