RISC โดย MQDC มอบของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ เปิดตัวต้นแบบ “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” กรองฝุ่นพิษ PM 2.5 และสามารถตรวจสอบปริมาณฝุ่นพิษ

RISC โดย MQDC ร่วมเฉลิมฉลองและมอบของขวัญให้กับคนกรุงเทพฯในเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยการเปิดตัวต้นแบบ “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” ด้วยเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 4 เครื่อง สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์อัตราสูงสุด 5,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง กรองฝุ่นพิษ PM 2.5 และสามารถตรวจสอบปริมาณฝุ่นพิษ

ศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เปิดเผยว่า RISC โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) มุ่งตอกย้ำกลยุทธ์หลักของ MQDC ในเรื่อง “for all well-being” การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก ซึ่งไม่ใช่การจำกัดเฉพาะเพียงลูกบ้านของ โครงการ MQDC เท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคน

 

โดยติดตั้ง “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” จำนวน 4 เครื่อง บริเวณลานกิจกรรมลานระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่กับสยามเซนเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จนถึงสิ้นปี 2562 จากนั้นจะย้ายไปติดตั้งบริเวณสกายวอล์กสี่แยกปทุมวัน และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตเพิ่มอีก 2 เครื่อง รวม 6 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการฟอกอากาศบริสุทธิ์สูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

 

สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด แผ่นกรองถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

 

“ปัจจุบันเราพบปัญหาเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง RISC จึงเกิดแนวคิดในการยกระดับคุณภาพอากาศที่ดีระดับเมือง ด้วยการสร้างต้นแบบเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์” รศ.ดร.สิงห์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง นอกจากจะช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณพื้นที่โดยรอบแล้ว ยังช่วยให้ RISC สามารถเก็บข้อมูลจริงจากบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต ดังนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวาง และตำแหน่งติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลวิจัย

 

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจความคิดเห็น