7 ก.ค.ใช้กฎหมายที่ดินใหม่ เผยให้อำนาจกรมธนารักษ์พิจารณาการลงทุนที่ดินราชพัสดุ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ก.ค.นี้ จะเริ่มนำ พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ ฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้ มีการปรับปรุงอำนาจการใช้พิจารณาการลงทุนในที่ราชพัสดุใหม่ โดยให้อำนาจกรมธนารักษ์พิจารณาการลงทุนที่ราชพัสดุที่มีมูลค่าที่ดินต่ำกว่า 500 ล้านบาทได้ทันที ส่วนถ้าเป็นที่ราชพัสดุที่มูลค่าเกิน 500 ล้านบาท จะให้อำนาจของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ซึ่งมี รมว.คลังเป็นประธานพิจารณาได้ทั้งหมด ยกเว้นกรณีถ้าเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรา 7 เช่น ถนน ศูนย์ประชุม หากเป็นที่ราชพัสดุเกิน 5,000 ล้านบาทจะต้องเสนอเข้าคณะกรรมการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (พีพีพี)

“กฎหมายใหม่ได้ปรับปรุงอำนาจใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น เพราะกฎหมายเดิมกำหนดให้ที่ราชพัสดุที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องนำเข้าที่ประชุมพีพีพี ซึ่งต้องใช้เวลา 2-3 ปีถึงจะเสร็จเพราะต้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงออกแบบรายละเอียดก่อนแต่ในกฎหมายใหม่กำหนดถ้าเป็นการลงทุนที่ราชพัสดุต่ำกว่า 5 พันล้านบาท จะให้บอร์ดที่ราชพัสดุพิจารณาได้เองซึ่งใช้เวลาเพียง 6 เดือนก็สำเร็จ

น.ส.อมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารั ก ษ์ กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ที่จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีผู้สนใจจองเต็มแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนของการส่งข้อมูลให้ทางสถาบันการเงินเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติการปล่อยกู้ โดยยืนยันว่าหากมีรัฐบาลใหม่ก็สามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้ เนื่องจากมีการทำสัญญาเอาไว้แล้ว แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อกำหนด ในรายละเอียด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ความคิดเห็น