ไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน ให้เอาบ้านมาจำนองกับรัฐ

เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วกับแนวความคิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป สามารถเอาบ้านมาจำนองกับรัฐบาล โดยรัฐจะดูแลไปจนเสียชีวิต และถ้าไม่อยากโดนยึดบ้านลูกหลานมีสิทธินำเงินมาไถ่ถอนคืนได้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า หลังจากดร.สมคิด จาจุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประชุมหารือเพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ศึกษา โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ด้วยการให้ผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี นำบ้านมาขอสินเชื่อธนาคารออมสินและธอส. โดยใช้บ้านไม่ติดภาระจำนองค้ำเป็นหลักประกัน จากนั้นธนาคารจะทยอยส่งเงินให้คนชราได้ใช้เงินเป็นรายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต โดยผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านไปจนกว่าเสียชีวิต

ทั้งนี้หากเสียชีวิตจะเปิดโอกาสให้ทายาทมาไถ่ถอนบ้านคืนได้ในราคาเดิมจากประเมินการกู้ แต่หากไม่มีทายาททรัพย์สินจะตกเป็นของธนาคารที่นำไปขายทอดตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัทประกันภัย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกันศึกษารูปแบบและผลิตภัณฑ์ แนวทางดังกล่าวจะทำให้คนชราจะมีเงินใช้ประจำทุกเดือนไม่เป็นภาระกับลูกหลาน หากได้เงินนำส่งจำนวนมากอาจดึงให้ลูกหลานมาหาได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาได้ในเร็ว ๆนี้

ในส่วนของการเปิดให้บริษัทเอกชนนำค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานร้อยละ 10 ของแรงงานผู้เกษียณอายุทำงานในวัยชรา หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า จากปัจจุบันแรงงานคนวัยชราประมาณ 4 ล้านคน และหลายคนมีงานทำตามที่ต้องการอยู่แล้ว จึงมองว่านโยบายดังกล่าวไม่กระทบต่อรายได้ของรัฐบาลมากนัก

ที่มา Thaiquote
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ความคิดเห็น