ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยแนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมย่านไพร์มสุขุมวิท

ย่านไพร์มสุขุมวิทนับเป็นที่ตั้งศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพฯ พื้นที่นี้ครอบคลุมถนนสุขุมวิทตั้งแต่บริเวณซอย 1 – 63 (ด้านเหนือ) และซอย 2 – 42 (ด้านใต้) ย่านไพร์มสุขุมวิทเป็นทำเลยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ, นักท่องเที่ยว และเศรษฐีชาวไทยในด้านแหล่งช้อปปิ้งและที่พักอาศัย

.
อุปทาน : 16,294 หน่วย
จากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 2560 หน่วยคอนโดฯในตลาดมีจำนวนรวม 16,294 หน่วย ซึ่งสะสมมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2560 สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวนหน่วยคอนโดฯใหม่รวมทั้งหมด 1,617 หน่วยจากโครงการ 5 แห่งที่เพิ่มเข้ามาในย่านไพร์มสุขุมวิท

 

อุปสงค์ : อยู่เอง 48% ปล่อยเช่า 36% เก็งกำไร 16%
ในปี 2559 ผู้ซื้อคอนโดฯในย่านไพร์มสุขุมวิทที่เป็นชาวไทย คิดเป็นร้อยละ 76 และชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 24 สำหรับสัดส่วนผู้ซื้อชาวต่างชาติ ร้อยละ 12 มาจากเอเชีย, ร้อยละ 7 จากยุโรป, ร้อยละ 5 จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา, ร้อยละ 2 จากโอเชียเนีย และร้อยละ 1 จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มร.แฟรงค์ ข่าน กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านโครงการที่พักอาศัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ผู้ซื้อต่างชาติส่วนใหญ่มาจากฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, จีน และไต้หวัน นอกจากนี้ที่น่าสนใจคือ พื้นที่บริเวณทองหล่อและสุขุมวิท 49 เป็นที่นิยมมากสำหรับชาวญี่ปุ่น

.
จากจำนวนผู้ซื้อทั้งหมด ร้อยละ 48 ของคอนโดฯย่านไพร์มสุขุมวิทซื้อเพื่อการใช้อยู่เอง ในขณะที่ร้อยละ 36 ของยอดขายคอนโดฯถูกซื้อไปเพื่อปล่อยเช่าและสร้างรายได้ค่าเช่าในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังเห็นจำนวนนักลงทุนระยะสั้นหรือนักเก็งกำไร ที่คิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของยอดขายคอนโดฯในย่านไพร์มสุขุมวิทในปี 2559

.
ความต้องการโดยรวมของคอนโดฯย่านไพร์มสุขุมวิทระหว่างปี 2555 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ในระดับดี แม้จะมีอุปทานใหม่เพิ่มเข้ามาในตลาดในจำนวนที่จำกัด ในไตรมาส 1 ปี 2560 หน่วยที่ขายออกมีจำนวนรวม 14,912 หน่วยจาก 16,294 หน่วยทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นอัตราขายที่ร้อยละ 91.5 มีเพียง 1,382 หน่วยที่เปิดขายอยู่ในช่วงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 สำหรับปี 2559 มีจำนวนหน่วยที่ขายออกสูงถึง 3,039 หน่วย เทียบกับปี 2558 ที่มีเพียง 1,653 หน่วยที่ขายออก สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 1,887 หน่วยที่ขายออก

 

ราคาขายโดยเฉลี่ย :  206,100 บาท ต่อตร.ม.
อัตราการเติบโตต่อปีของราคาขายโดยเฉลี่ยสำหรับคอนโดฯในย่านไพร์มสุขุมวิท ช่วงระหว่างปี 2555 – 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 สำหรับราคาขายโดยเฉลี่ยของคอนโดฯย่านไพร์มสุขุมวิทในช่วงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 มีราคาอยู่ที่ 206,100 บาท ต่อตร.ม. โดยเพิ่มขึ้นจาก 151,451 บาท จากช่วงสิ้นปี 2555 นางสาวอัญชลี เกษมสุขธวัช ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านที่พักอาศัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในย่านไพร์มสุขุมวิทเป็นผลมาจากความขาดแคลนที่ดินพัฒนา และย่านไพร์มสุขุมวิทมีความสะดวกสบายในด้านระบบขนส่งมวลชน, ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าชุมชน

 

ที่มา: ผลวิจัยของไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็น