โปรเจค 4 พันล้าน เตรียมสร้าง “หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร”

เปิดโปรเจค 4 พันล้าน เตรียมสร้าง “หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” ถนนเจริญนคร คลองสาน ความสูง 459 เมตร

bkk-tower-161220b01

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยพื้นที่โครงการนี้จะตั้งอยู่ในซอยเจริญนคร 7 ถนนเจริญนคร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างโดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพ มหานครซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ได้ประเมินงบลงทุนไว้ที่ 4,422.96 ล้านบาท เป็นเงินตั้งต้นของมูลนิธิ 5 แสนบาท เงินกู้จากสถาบันการเงิน 2,500 ล้านบาท เงินบริจาคจากบริษัทเอกชนชั้นนำ 2,100 ล้านบาท ซึ่งประมาณการรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม 1,054 ล้านบาท/ปี ประมาณการราคาตั๋วที่ 750 บาท/คน คนไทยลด 50% มีค่าใช้จ่ายปีละ 892 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยปีละ 38 ล้านบาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคองค์กรสาธารณกุศล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการนี้มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นการนำที่ดินของรัฐเข้าไปร่วมดำเนินการโดยตีราคาค่าเช่าระยะ 30 ปีเป็นเงินร่วม ลงทุนกับเอกชนจำเป็นต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงาน ดูแลที่ราชพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2560 ดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะมีความสูง 459 เมตร มีวัตถุประสงค์การสร้างและบริหารถาวรวัตถุที่มีเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คดึงการท่องเที่ยว ในส่วนของชั้นบนสุดของหอชมเมืองฯ จะเป็นโถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งมหาจักรีพระบรมราชวงศ์เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริยาธิราช ประดิษฐานรูปหล่อพระคลังมหาสมบัติ พร้อมแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาทุกๆ ด้าน

ที่มา โพสต์ทูเดย์
วันที่ 20 ธันวาคม 2559

ความคิดเห็น