แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดใช้ฟรี 5 พ.ค. อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดให้ใช้บริการฟรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในกาเดินทางให้แก่ประชาชนที่ต้องการจะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริษัทจึงได้เปิดให้บริการฟรีในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ตลอดวันตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น.

  

ความคิดเห็น