เมกะโปรเจ็กต์แห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา “โครงการพัฒนาพื้นที่สถานีแม่นํ้า”

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สถานีแม่นํ้า ทาง ร.ฟ.ท.มีแผนการพัฒนาโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มการศึกษาพัฒนาพื้นที่โดยว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ดำเนินการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นพร้อมจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการขออนุมัติและหาผู้ลงทุนในโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556 ประเมินมูลค่าที่ดินไว้ 1.3 หมื่นล้านบาท เม็ดเงินลงทุน 8.8 หมื่นล้าน

 

 

พื้นที่แปลงดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นช่วงที่เป็นโค้งแม่นํ้าเจ้าพระยามีความยาวประมาณ 1.16 กิโลเมตร ในเขตยานนาวา ล้อมรอบด้วยถนนพระราม3 โดยมีพื้นที่ประมาณ 277.5 ไร่ เดิมใช้เป็นย่านคลังสินค้า คลังนํ้ามัน และการขนส่งสินค้าต่อเนื่องทางนํ้ากับทางรถไฟ ผ่านทางรถไฟและทางถนนสายที่เรียกว่า “ถนนเชื้อเพลิง” ผ่านถนนพระราม 4 ออกไปเชื่อมกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกที่มักกะสัน

 

 

 

พื้นที่โครงการมีขอบเขตที่ดินทิศเหนือติดกับพื้นที่ของกรมธนารักษ์ และพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่คลังนํ้ามันเชลล์ ส่วนทิศตะวันตกติดกับวัดช่องลม และทิศใต้ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยา สำหรับตรงข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คือ “บางกระเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียวเสมือนปอดของกรุงเทพ

การเข้าถึงพื้นที่โครงการสามารถเข้าได้ด้วย 4 ทางเข้า-ออก หลักคือ 1.ทางถนนเชื้อเพลิงเลียบทางรถไฟ 2.บริเวณถนนเชื้อเพลิงเก่าจากถนนพระราม 3 (ระหว่างถนนพระราม 3 ซอย 74 และพระรามที่ 3 ซอย 72) 3.เข้าทางบริเวณวัดช่องลมริมถนนพระราม 3 และ 4.คือทางนํ้า

 

สำหรับการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการที่ดินทำเลทองแปลงดังกล่าวนี้มี 6 รูปแบบด้วยกัน คือ อาคารพาณิชยกรรมและค้าปลีก อาคารพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ และโรงแรม พร้อมกับแบ่งออกเป็น 5 โซนการพัฒนา คือ

โซนที่ 1 Gateway Commercial Park พื้นที่ 77 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเชื่อมโยงด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

โซนที่ 2 Iconic Marina พื้นที่ 44 ไร่ เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ

โซนที่ 3 Cultural Promenade พื้นที่รวม 78 ไร่ เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชย กรรมและค้าปลีก

โซนที่ 4 Riverfront Residence พื้นที่รวม 55 ไร่ เหมาะสำหรับก่อสร้างกลุ่มคอนโดมิเนียมหรือกลุ่มอาคารที่พักอาศัย

และโซนที่ 5 Affordable  Community พื้นที่รวม 22 ไร่ อยู่บริเวณริมคลองด้านทิศเหนือ เหมาะสำหรับพัฒนารองรับธุรกิจการค้าระดับชุมชน สินค้าหัตถกรรม ร้านอาหารตามแนวริมคลองขุด  รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 5 โซน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้านบาท (เทียบราคาประเมิน 1.2 แสนบาทต่อตารางวา)

 

Credit : กรุงเทพธุรกิจ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจ็กต์ที่ฝากความหวังให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีต่อจากนี้ หลังจากที่บอร์ดร.ฟ.ท.ให้ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้วเสนอสคร.เร่งผลักดันโดยเร็วต่อไปแม้จะเป็นอีกหนึ่งทำเลทองแต่หากสามารถย้ายคลังนํ้ามันเชลล์ออกไปจากพื้นที่คาดว่าจะปลดข้อกังวลของนักลงทุนได้อย่างมาก

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรุงเทพธุรกิจ

  

ความคิดเห็น