เผยดัชนีค่าครองชีพทั่วโลก 2562 กรุงเทพฯ สูงติดอันดับ 2 ในอาเซียน รองแค่สิงคโปร์

NUMBEO นัมเบโอ เว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยดัชนีค่าครองชีพทั่วโลก ปี 2562 โดยคำนวณจากค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าอาหารในร้านอาหาร ค่าเช่าที่พักอาศัย และกำลังซื้อของประชากรในเมือง พบว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน เป็นรองแค่สิงคโปร์เท่านั้น
.
.
สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคลในกรุงเทพฯ ไม่รวมค่าเช่าบ้านอยู่ที่ราว 21,000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน ไม่รวมค่าเช่าบ้าน อยู่ที่ 75,800 บาทต่อเดือน ซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ คือค่าอาหารในร้านอาหาร คิดเป็นราคาเฉลี่ยที่ 80 บาทต่อมื้อ และค่าเช่าที่พักอาศัย โดยอพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน ใจกลางเมือง มีค่าเช่าเฉลี่ยที่ 21,400 บาทต่อเดือน
.
นอกจากนี้ 10 อันดับแรกของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงในอาเซียน ยังมี ภูเก็ต พัทยา และ เชียงใหม่ ติดอยู่อีกด้วย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคล ไม่รวมค่าเช่าบ้าน ภูเก็ต อยู่ที่ 18,000 ต่อเดือน, พัทยา อยู่ที่ 17,000 บาทต่อเดือน และ เชียงใหม่ อยู่ที่ 16,000 บาทต่อเดือน
.

ส่วนเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในเอเชีย คือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคลไม่รวมค่าเช่าที่พักอาศัย ราว 35,000 บาทต่อเดือน ขณะที่เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกปีนี้คือ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคล ไม่รวมค่าเช่าที่พักอาศัย อยู่ที่ราว 49,400 บาทต่อเดือน

วันที่ 25 มกราคม 2019


ความคิดเห็น