เปิดแผนโครงการสกายวอล์กเชื่อมศูนย์ราชการ 4 สถานีรถไฟฟ้า แก้ปัญหารถติดแจ้งวัฒนะ

หลังจากมีการพัฒนาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่ตอนนี้ได้เปิดใช้อาคารโซน A และโซน B เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งขยายโซน C บนเนื้อที่ 81 ไร่สุดท้ายในพิมพ์เขียวทั้งก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเม็ดเงิน 20,000 ล้านบาท

โดยศูนย์ราชการนี้เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ที่เดียวกัน โดยจะแบ่งเป็นโซนๆ โซน A จะมีเนื้อที่  100 ไร่ซึ่งได้จัดสรรเป็นที่ตั้งของหน่วยงานด้านความยุติธรรม โซน B มีเนื้อที่ 197 ไร่เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการอื่นๆ  ส่วนโซน C นั้นมีเนื้อที่ประมาณ 152 เป็นพื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัวและเป็นส่วนพักผ่อนสำหรับโครงการที่กำเร่งพัฒนาส่วนที่เหลือ

 

สำหรับส่วนต่อขยายโซน C ตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ 7 ติดกับสโมสรราชพฤกษ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกแบบเป็นอาคารสำนักงานของส่วนราชการ สูง 11 ชั้น และใต้ดิน 2 ชั้น รวม 5 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอย 660,000 ตร.ม.ประกอบด้วย สำนักงาน 3 อาคาร ส่วนเอเทรียมและศูนย์ประชุม 2 อาคาร มีที่จอดรถ 4,600 คัน พร้อมมีพื้นที่สีเขียวระดับดินและบนหลังคาอาคาร พื้นที่สันทนาการ 50% ซึ่งขณะนี้หน่วยงานของรัฐบาลทั้ง 14 หน่วยงานเข้ามาจองเต็มพื้นที่แล้ว

และด้วยที่ถนนแจ้งวัฒนะนั้นมีปัญหารถติดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การพัฒนาและสร้างอาคารแห่งใหม่ เชื่อว่าจะมีคนมาใช้บริการเพิ่มอีกเป็น 30,000 คน จึงมีการวางแผนพัฒนาระบบการจราจรภายในโครงการที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดีฯ ถนนประชาชื่น และการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 4 สถานีของสายสีแดงที่สถานีทุ่งสองห้อง และสถานีหลักสี่ และสายสีชมพูที่สถานีศูนย์ราชการและสถานีทีโอที เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ด้วยสกายวอล์ก โดยเชื่อว่าจะเป็นการช่วยแก้ปัญหารถติด

 

และจะมีระบบขนส่งมวลชนรูปแบบรถเมล์ไฟฟ้าเป็นฟีดเดอร์รับส่งคนภายในศูนย์ราชการเชื่อมการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า ขณะนี้มีการเปิดเดินรถแล้ว 1 เส้นทาง สาย 1551 วิ่งบริการไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะเจรจากับบริษัทเอกชนให้ลงทุนเพิ่ม จะมีการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง (เดโป้) พร้อมที่จอดรถ 1,600 คัน ด้านหลังศาลปกครองสูงสุดและซื้อรถเพิ่ม 12 คัน รับสัมปทานวิ่งบริการ 3 เส้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนจะสร้างทางเดินเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู และมีโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 10 เชื่อมถนนประชาชื่น ระยะทาง 1.6 กม. และถนนหมายเลข 11 เป็นการปรับปรุงถนนประชาชื่นจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่ง ธพส.จะไปเจรจากับการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อขอตัดถนนผ่านพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงจะเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ติดสัญญาณไฟจราจรตรงแยกถนนสาย 8 จะไปเชื่อมกับถนนวิภาวดีฯ

ขณะที่การป้องกันน้ำท่วมทางกรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำบนถนนแจ้งวัฒนะ และ กทม.ยังมีแผนจะก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรอีก ด้านการจัดการขยะมูลฝอยจะให้มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ซึ่งอาจจะทำให้ถนนเส้นนี้รถติดยิ่งขึ้นไปอีก 

 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ที่มา : ประชาชาติธูรกิจ , bangkok.go.th , มติชน 

ความคิดเห็น