เปิดแผนแม่บทระยะที่ 2 จับตารถไฟฟ้าสายใหม่ 5 เส้นทาง

เปิดแผนแม่บทพัฒนารถไฟฟ้ากรุงเทพฯ ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 5 สาย ระยะทางรวม 131 กิโลเมตร

กระทรวงคมนาคมเผยความคืบหน้าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ระยะที่ 2 (M-MAP 2) ซึ่งได้ว่าจ้างให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มาเป็นผู้ศึกษาให้

 

“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ภายในเดือน ส.ค.นี้ แผนแม่บทระยะที่ 2 ที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ศึกษาให้จะเสร็จ จากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ โดยจะพยายามผลักดันให้ได้รับอนุมัติภายในรัฐบาลนี้ เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลถัดไปนำไปสานต่อ

“รถไฟฟ้าระยะที่ 2 จะเป็นเส้นทางต่อขยายกับเส้นทางหลักเดิม ที่ยังขาดการเชื่อมโยง หรือ missing link รวมถึงโครงข่ายใหม่ที่เป็นระบบรอง เพื่อทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์คนจากชานเมืองป้อนคนเข้าสู่ระบบหลัก 10 เส้นทาง เช่น โมโนเรล หรือไลต์เรล”

 

สำหรับแนวเส้นทางใหม่ ในเบื้องต้นไจก้ากับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดไว้มี 5 เส้นทาง รวมระยะทาง 131 กม. ประกอบด้วย

 

1.สายสถานีแม่น้ำ-บางนา-สนามบินสุวรรณภูมิ (ระยะทาง 33 กม.) รองรับกับการเติบโตของเมืองฝั่ง จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ และการพัฒนาบริเวณสถานีแม่น้ำ รวมไปถึงรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ และยังช่วยลดความแออัดของผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์ด้วย

2.ส่วนต่อขยายสายสีเทา ช่วงรามอินทรา-ลำลูกกา (ระยะทาง 14 กม.) รองรับการเติบโตของ จ.ปทุมธานี มีเส้นทางต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล-ทองหล่อ) และสายสีเขียว (หมอชิต-ลำลูกกา)

3.สายรังสิต-ธัญบุรี (ระยะทาง 12 กม.) รองรับการเติบโตพื้นที่โซนเขตเทศบาลนครรังสิต และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์, ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, ม.กรุงเทพ และ ม.รังสิต อีกทั้งยังเชื่อมกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์)

4.สายสถานีขนส่งสายใต้จากบรมราชชนนี-หลักสี่ แนวเส้นทางจะพาดผ่านพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตัวเมือง (ระยะทาง 30 กม.) รองรับเส้นทางคมนาคมที่มีหลากหลาย และรองรับผู้โดยสารจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้และ

5.สายบางหว้า-ตลิ่งชัน-นนทบุรี-บางกะปิ แนวเส้นทางจะเป็นลักษณะวงแหวน (มีระยะทาง 42 กม.) จะรองรับพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบรถไฟฟ้าเข้าไปถึง และเป็นระบบสายรองที่รองรับโครงข่ายหลักทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีม่วง

 

ตามแผนในปี 2562 ทั้งไจก้า-สนข.จะทำรายละเอียดแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม คาดว่าจะเริ่มโครงการในปี 2563 จะดำเนินการควบคู่กับการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)

หากเป็นไปตามนี้ ประเทศไทยจะมีรถไฟฟ้าเปิดบริการ 595 กม.

  

ความคิดเห็น