อนันดาฯ จับมือ “ฮาบิแทต” ตอบแทนสังคมต่อเนื่องผ่านโครงการ “Give Homes Give Hugs ปีที่ 2”

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนอันมีส่วนมาจากการมีที่อยู่ที่มั่นคง ปลอดภัย และแข็งแรง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ของประชาชนทั่วไป ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดการร่วมดูแล และช่วยเหลือสังคมที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ภายใต้โครงการ Give Homes Give Hugs ปีที่ 2  

 

โดยการมอบที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และน่าอยู่ พร้อมจุดประกายความหวังเพื่ออนาคตที่สดใสในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทร่วมทุน บริษัทออกแบบ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนพนักงานกว่า 90 คน ร่วมแรงร่วมใจกันลงแรงสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ โดยในปีนี้จะสร้างบ้านพร้อมส่งมอบจำนวน 15 หลัง

 

 

ซึ่งโครงการดังกล่าว อนันดาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้คนในสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอนันดาฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ผ่านโครงการที่สร้างขึ้นจากความตั้งใจดีในการตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัยที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการมอบบ้านและพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand) ภายใต้โครงการ “Give Homes Give Hugs ปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ โดยงานนี้ นำโดยทีมผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทร่วมทุน ทีมงานจากบริษัทออกแบบ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และพนักงาน จากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รวมกว่า 90 คน ลงพื้นที่จริงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านในพื้นที่ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยอนันดาได้ให้การสนับสนุนเงินทุนและกำลังอาสาสมัครเพื่อก่อสร้างบ้านร่วมกับมูลนิธิฮาบิแทตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ปี โดยสร้างบ้านพักอาศัยแล้วรวม 59 หลัง และ ศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบอุทกภัย 1 หลัง พร้อมส่งมอบให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

 

ที่มา อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

  

ความคิดเห็น