สายเดินทางมีเฮ!!! อุดรธานีได้เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดเชื่อม “อุดร-หนองคาย” พร้อมความสวยงามที่คงความงามของท้องถิ่น

กรมทางหลวงประกาศจังหวัดอุดรธานีได้เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดเชื่อม “อุดร-หนองคาย” จังหวัดหนองคาย หลังกรมทางหลวงเร่งเดินหน้าโครงการแล้วเสร็จ 

โครงการนี้เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2-กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี ด้วยวงเงินกว่า 1,048 ล้านบาท มี “ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง” เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มงานตั้งแต่ปี 2560 จนเร่งให้เสร็จเปิดใช้ก่อนปีใหม่ 2563

 

จุดที่ตั้งของโครงการอยู่ทางแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 2 สายอุดรธานี-หนองคาย กับทางหลวงหมายเลข 216 หรือถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านเหนือ จ.อุดรธานี ที่ กม.15+330.000 ถึง กม.17+393.000 ทางหลวงหมายเลข 216 หรือถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีที่ กม.119+630.000 ถึง กม.121+400.000 ทางหลวงหมายเลข 2

 

โครงการประกอบด้วย งานก่อสร้างสะพานยกระดับคู่กันสองสะพานข้ามทางแยก ทางลอด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 990 เมตร โครงสร้างกำแพงกันดิน diaphragm wall หนา 0.80 เมตร ความลึก 14-20 เมตร สะพานลอยจำนวน 4 แห่ง สร้างคันทางใหม่และขยายคันทางเดิมบนทางหลวงหมายเลข 2 และทางหลวงหมายเลข 216 ระยะทางรวม 3.833 กม.

 

ทั้งนี้ยังมีอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบสูบน้ำ งานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานประติมากรรม งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกและเกาะกลาง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร งานวางท่อระบายน้ำในทางลอดและบนสะพาน

ไฮไลต์ของโครงการนี้จะมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ผนังอุโมงค์ทางลอดให้สอดรับกับศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่นตกแต่งด้วยลวดลายขันหมากเบ็งในผ้าขิด ส่วนเสาสะพานทางข้ามจะนำเอกลักษณ์ไหบ้านเชียงมาใช้เป็นแลนด์มาร์กให้กับเมืองอุดรธานี

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดดังกล่าวให้เกิดความคล่องตัวของการสัญจร รองรับปริมาณจราจรในอนาคต ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านเหนือ ให้ผ่านจุดตัดทางแยกได้โดยไม่ต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจรแต่อย่างใด สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 3 จังหวัด ทั้งอุดรธานี หนองคาย และสกลนคร

 

 

 

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ความคิดเห็น