สมุทรปราการ เดินหน้าพัฒนาโครงการ "กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา" เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ต่อไปนี้สมุทรปราการไม่ต้องเดินข้ามแม่น้ำโดยใช้สะพานให้เหนื่อยแล้ว  เมื่อจังหวัดสมุทรปราการผุดโครงการ “กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา” ที่ตอนนี้ได้มีการประชุมเตรียมการสร้างแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยกระเช้าลอยฟ้านี้มีระยะทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 1.2 กิโลเมตร  จากฝั่งตลาดปากน้ำ ไปฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคาดได้ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายจากโครงการนี้แน่นอน

 

จังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ และมีธรรมชาติที่สวยงามมากมาย แต่เนื่องด้วยที่การเดินทางจากกรุงเทพฯ ต้องใช้ระยะเวลานาน ทำให้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดหลายแห่งถูกลืมไปจนสิ้น โดยโครงการนี้จะเป็นตัวช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางให้เร็วขึ้น เพราะโครงการนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-บางปู) โดยจะทำ sky walk จากสถานีสมุทรปราการ โรงเรียนสารพัดช่าง ถึงตลาดบางฆ้อง กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการได้

 

จังหวัดสมุทรปราการมีประวัติศาสตร์เก่าแก่และธรรมชาติที่สวยงามไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ “พระประแดง”  ถูกตั้งเป็นเมืองหน้าด่านด้านทิศใต้ ตั้งแต่ยุคอาณาจักรขอม เมื่อ 1,000 ปีมาแล้ว เพราะการบรรจบกันของอ่าวไทยกับปากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ปากน้ำทำหน้าที่เป็นช่องทางสำคัญในด้านการค้าและการทหาร อีกทั้งป้อมพระจุลจอมเกล้าฯตั้งที่ปากอ่าวยังมีป้อมปืนอีกไม่ต่ำกว่า 20 กระบอก รายเรียงเข้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงช่วงโค้งคลองลัดโพธิ์ เพื่อเฝ้าระวังต่างชาตินักล่าอาณานิคม บริเวณนี้ จึงเป็นสมรภูมิรบสำคัญหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ ร.ศ.112 และบนเกาะผีเสื้อที่อยู่ใกล้กัน ก็มีป้อมปืน 3-4 ป้อม

 

ด้านธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการเองก็มีพื้นที่ “กระเพาะหมู” หรือบางกระเจ้า ที่ยังคงความเขียวของผืนป่าธรรมชาติบนพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนมักไปถ่ายรูปกัน อีกทั้งยังมีความสวยงามชายขอบอ่าวไทยยามตะวันคล้อยต่ำ
.
.
อีกทั้งโครงการ “กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา” ยังเป็นการเชื่อมต่อกับหอชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์คกลางเมืองสมุทรปราการ เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในทุกด้าน โดยมีชั้นบนสุดเป็นหอคอย เป็นจุดสำหรับขึ้นชมทัศนียภาพเมือง มองเห็นลำน้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงทะเลปากอ่าวไทย พื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้า พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
.
.
โดยหลักการสำคัญของโครงการ“กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา”  ได้แก่ 1.มีความปลอดภัยสูงสุด 2.ไม่มีทัศนะอุจาด 3.ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือน้อยที่สุด ไม่เกิดปัญหาการเดินเรือ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานเหล่านี้อยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารืออย่างใกล้ชิดกับกองทัพเรือ และองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพราะเสาด้านหนึ่งต้องปักฐานอยู่ที่ฝั่งป้อมนาคราช ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์
.
อย่างไรก็ตาม อบจ.สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า–เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รวมทั้งศึกษาแผนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยเบื้องต้นกำหนดวงเงินงบประมาณก่อสร้างประมาณ 400 ล้านบาท คาดว่าระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งหมดประมาณ 8 เดือน
.
.
.
ที่มา :  Skyline Thailand , sanook.com


ความคิดเห็น