สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ผนึก วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ยกระดับคุณภาพธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ผนึก วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ยกระดับคุณภาพธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งแรกในไทย จัดทำ “มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย”

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) ผนึกกำลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้คณะทำงาน แถลงข่าวความร่วมมือจัดทำ “มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” มาตรฐานการทำงานและความเข้าใจด้านคุณภาพที่ตรงกันระหว่าง “บริษัทรับสร้างบ้าน” กับ “ผู้บริโภค” เพื่อยกระดับคุณภาพบริการรับสร้างบ้านครั้งแรกในไทย พร้อมประกาศใช้ภายในสิ้นปีนี้ โดยมี นายวรวุฒิ กาญจนกูล (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่ 5 จากขวา) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามข้อตกลงฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนิต ธงทอง (ที่ 4 จากขวา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทำงานฯ ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ความคิดเห็น