ภาลัย โชว์ศักยภาพคว้ามาตรฐานสากล ISO 14064-1 : 2018

ภาลัย โชว์ศักยภาพคว้ามาตรฐานสากล ISO 14064-1 : 2018 เปิดเผยข้อมูลปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) และนายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) รับประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 การรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระดับองค์กร จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) โดยมี ดร.วิชิต โสภิตานนท์รัตน์ Country Chief Executive (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด (BVT) เป็นผู้มอบ

การได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีขอบเขตครอบคลุมมากที่สุดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากการเปิดตัวโครงการใหม่และโครงการที่ยังพัฒนาอยู่ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 188 โครงการ ทั่วประเทศ รวมถึงอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 40% เมื่อเทียบจาก BAU (Business As Usual) ภายในปี 2573

ความคิดเห็น