ภาพรวมตลาดคอนโดฯ ชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ครึ่งปีหลัง 2564

สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม บริเวณพื้นที่ชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ณ ครึ่งปีหลัง 2564

นายสัญชัย คูเอกชัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในบริเวณพื้นที่ชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ยังคงชะลอตัวทั้งในแง่อุปทานและอุปสงค์ จากการสำรวจพบว่าจำนวนโครงการที่เปิดขายใหม่ทั้งปีมีเพียง 2 โครงการ และผลจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมาในตลอด 2 ปีส่งผลให้ผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่ยังคงรอดูสถานการณ์ในการเปิดตัวโครงการหรือพัฒนาโครงการใหม่ แม้ว่าหัวหินยังคงเป็นที่สถานที่พักตากอากาศที่นิยมมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ของคนในกรุงเทพฯก็ตาม แต่ยอดขายคอนโดมิเนียมยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก อุปทาน อุปทานสะสมของคอนโดมิเนียมบริเวณชะอำ-หัวหิน-เขาเต่า ก่อนปี 2551 ถึงครึ่งปีหลัง 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 28,055 หน่วย โดยในครึ่งปีหลัง 2564 มีอุปทานคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ จำนวน 1 โครงการ ประมาณ 136 หน่วย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ซอยหัวหิน 94 อุปทานคอนโดมิเนียมโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชะอำคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 58 รองลงมาคือบริเวณเขาเต่าและเขาตะเกียบมีอัตราร้อยละ 13 และ 11 ตามลำดับ อุปทานคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในบริเวณหัวหินคิดเป็นอัตราส่วนที่ร้อยละ 10 ส่วนคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขาฝั่งไม่ติดทะเลคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8 โดยคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมที่ไม่เห็นวิวทะเลคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 55 และคอนโดมิเนียมที่เห็นวิวทะเลคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 45 ของอุปทานทั้งหมด

ความคิดเห็น