ธอส.เผยสินเชื่อบ้านปี 60 ยังมีความเสี่ยงรอบด้าน

จากการประเมินปัจจัยเสี่ยงของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2560 โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คาดว่าจะมีด้วยกันอยู่ 6 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงุทนด้านอสังหาริมทรัพย์ การตัดสินใจซื้อและขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแวมที่อยู่อาศัยเดิม และปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ทำให้เป็นข้อจำกัดสำคัญในการก่อภาระหนี้ใหม่ หรือความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

.
ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบ อีกทั้งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับขึ้นตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยและของสหรัฐอเมริกาที่มีโอกาสทยอยปรับขึ้น ส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

.

นอกจากนี้ยังมีเรื่องอขงการปรับขึ้นของราคาที่ดินและต้นทุนการก่อสร้างรวมถึงแนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่มีปริมาณลดลง ทำให้จำนวนที่อยู่อาศัยในตลาดของปี 2560 ลดลง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยระดับราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท และการออกาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่หลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาลนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง อาจทำให้เกิดความลังเลในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ที่ต้องการซื้ออยู่อาศัยจริง และความลังเลในการวางแผนลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการ

.

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,252 วันที่ 13 – 15 เมษายน พ.ศ. 2560 

ความคิดเห็น