ธอส. เตรียมออกสลาก 3 หมื่นล้าน แย้ม’แจกบ้าน-คอนโด’

ธอส.เตรียมออกสลากออมทรัพย์ ปีหน้า 3 หมื่นล้าน เพื่อปรับโครงสร้างเงินฝากให้มีระยะยาวขึ้น สอดคล้องกับการปล่อยกู้ แถมช่วยลดต้นทุนการเงินให้ถูกลง แย้มรางวัลที่ 1 อาจเป็นบ้าน หรือคอนโดมิเนียม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จะออกสลาก ออมทรัพย์ธอส.ในช่วงต้นปี 2560 วงเงินเบื้องต้น 3 หมื่นล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินฝากให้ สอดคล้องกับการปล่อยกู้ ซึ่งเป็น การระดมเงินฝากระยะยาวให้ มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะมีส่วน ช่วยลดต้นทุนการเงินให้ถูกลง อีกทั้งการออกสลากยังเป็นช่องทาง การระดมเงินทุนจำนวนมากในช่วงเวลาอันสั้น

การออกสลากของธอส. จะคล้ายกับสลากธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) โดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกสลากให้ แต่อาจจะทำให้แตกต่างกันในเรื่องรางวัล ที่ธอส.มีลูกเล่นได้หลายอย่าง โดยรางวัลใหญ่อาจจะเปลี่ยนเป็นบ้าน หรือคอนโดมิเนียมก็ได้

อย่างไรก็ตาม การออกสลาก จะต้องมีการออกกฎกระทรวงมา รองรับ หรือมีการแก้ไขกฎหมาย จัดตั้งธอส. ซึ่งขณะนี้ธอส.อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อ ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ ทั้งการ ออกสลาก การทำสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อ ผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage การร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยและการออกบัตรบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล “ที่ผ่านมาธอส.ได้หารือกับกระทรวงการคลังเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาแล้ว 2 ครั้ง กระทรวงการคลังก็เห็นด้วยในหลายเรื่อง รวมถึงการออกสลากออมทรัพย์ ธอส. คาดว่าภายใน 3 เดือนนี้จะสามารถเสนอรายละเอียดในเรื่องการแก้ไขกฎหมายได้ และภายในปีหน้าก็สามารถออกสลากได้” โดยประเมินว่าสถานการณ์ดอกเบี้ย 6 เดือนหน้าจะทรงตัว ซึ่งเป็นผลดีกับ ธอส. ที่สามารถบริหารจัดการเรื่องดอกเบี้ย เพื่อช่วยคนด้อยโอกาส และคนมีรายได้น้อยได้ง่ายขึ้น และเรื่องนี้ ไม่มีผลต่อกำไรของธนาคาร เพราะเราไม่ได้มุ่งทำกำไรสูงสุด

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 27 กันยายน 2559

ความคิดเห็น