“ทีมกรุ๊ป” ปิดบิ๊กดีลใหญ่ มูลค่ากว่า 400 ลบ. เซ็นสัญญารับงานบริหารโครงการสนามบินอู่ตะเภา 6,500 ไร่

“ทีมกรุ๊ป” ปลื้มได้ดีลขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท เซ็นสัญญารับงานบริหารโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก 6,500 ไร่ รุกยกระดับขึ้นเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3″ พร้อมลุ้นคว้างานส่งท้ายปีตุน Backlog

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหลัก พร้อมทั้ง บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และพันธมิตร ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก รวมมูลค่า 620.56 ล้านบาท โดยเป็นส่วนงานของบริษัทฯ มูลค่า 415.61 ล้านบาท เพื่อเป็นการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3″ และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้

 สำหรับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารโครงการโดยรวมทั้งพื้นที่ 6,500 ไร่ ในช่วงการก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญาร่วมทุนระหว่าง สกพอ. กับเอกชนคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ 52 เดือน หรือจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2569

อย่างไรก็ตามหลังจากที่บริษัทฯได้ทำการเซ็นสัญญารับบริหารพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาของ EEC ไปแล้ว บริษัทฯยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้เข้าร่วมประมูลในหลายโครงการ โดยล่าสุด บริษัทมีปริมาณงานในมือ Backlog ประมาณ 3,700 ล้านบาท หากมีการเซ็นสัญญาเพิ่ม เชื่อว่าจะส่งผลให้มี Backlog ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านบาท

ความคิดเห็น