ดัชนีราคาห้องชุดกทม.และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 60 โซนสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มมากสุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เผยดัชนีราคาห้องชุดกทม.และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 60 ทำเลสุขุมวิทตอนกลาง ราคามีการปรับเพิ่มมากสุด 11.3 – 13.3 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง โดยราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว โดยรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 63 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาประมาณ ร้อยละ 22 เสนอเป็นส่วนลดเงินสด และอีกประมาณร้อยละ 13 เสนอเป็นการออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนให้ และอื่นๆ อีกร้อยละ 2

.
สำหรับในไตรมาส 2 ปี 2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.9 จุด หรือ ร้อยละ 5.8 และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ ร้อยละ 1.5 เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า

.
– พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 119.8 จุด หรือร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 125.0 จุด หรือ ร้อยละ 1.5 เท่านั้น
– พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.2 จุด โดยเพิ่มขึ้น จาก 121.4 จุด หรือร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจาก ช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือ ร้อยละ 3.5

 

พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดมีการปรับขึ้นมาก 5 อันดับแรก

 

จากการสำรวจยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรกในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ได้แก่

.
1) พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 11.3 – 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6.0 – 8.0
2) พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8.6 – 10.6 เมื่อเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 0.1 – 1.9
3) พื้นที่สุขุมวิทตอนปลาย (เขตพระโขนง เขตบางนา) มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8.1 – 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับ ราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 2.1 – 4.1
4) พื้นที่เขตพญาไทและเขตราชเทวี มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 8.0 – 10.0 เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 0.1 – 1.8
5) พื้นที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต มีการปรับราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7.7 – 9.7 เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่ามีการปรับราคาลดลง ประมาณร้อยละ 7.7 – 9.7

 

ที่มา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ความคิดเห็น