คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เข้าซื้อหุ้น ไรมอนด์แลนด์ บิ๊กล๊อต 250 ล้านหุ้น

หุ้น RML ราคาพุ่งขึ้น 12.50% มาอยู่ที่ 1.17 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท มูลค่าซื้อขาย 65.71 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.07 น. โดยเปิดตลาดที่ 1.13 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 1.19 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 1.11 บาท


บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) แจ้งว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) จำนวน 250 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6.99% ที่ราคาหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275 ล้านบาท โดยซื้อจากกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้นสามัญของ RML ที่ทางบริษัท ถือครองอยู่จึงทำให้บริษัทถือครองหุ้นสามัญ RML จำนวนทั้งสิ้น 435.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.18% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ RML

.

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. แต่เนื่องจากการตกลงซื้อขายครั้งนี้ เป็นการเจรจาตกลงระหว่างบริษัท และผู้ขายเท่านั้น ผู้ขายไม่ได้ประกาศการขายเป็นการทั่วไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ขายจึงห้ามบริษัทเปิดเผยข้อมูลใด ๆ จนกว่าจะมีการตกลงรายละเอียดการซื้อขายอย่างชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันแล้ว จึงมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ.

 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 ก.พ. มีรายการบิ๊กล็อตหุ้น RML จำนวน 250 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.10 บาท รวมมูลค่า 275 ล้านบาท

 

CGH ระบุว่าแหล่งเงินในการเข้าซื้อหุ้น RML ครั้งนี้มาจากกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจการเงินซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ขณะที่ RML เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีประวัติการดำเนินงานที่ดี และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต การลงทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการแข่งขันของการพัฒนาโครงการ สำหรับขายหรือให้เช่าในทำเลที่มีศักยภาพ

 

ที่มา อินโฟเควสท์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 

ความคิดเห็น