คนกรุงเฮ! นั่งรถเมล์ใหม่สิ้นปีนี้

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า ในวันที่  26 เม.ย.นี้จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)รับทราบเกี่ยวกับมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)ที่จะให้ขสมก.เปิดประมูลรถเมล์เอ็นจีวี 489  คันในเดือนพ.ค.นี้คาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลในเดือนมิ.ย. และลงนามเซ็นสัญญาในเดือนก.ค.นี้  จากนั้นบริษัทที่ชนะประมูลจะต้องส่งมอบรถเมล์เอ็นจัวีภายใน 90 วัน คาดว่าจะได้รถเมล์ใหม่เดือนพ.ย.นี้   นอกจากนี้จะเปิดประมูลรถเมล์ไฟฟ้า 200 คันด้วยเช่นกัน  โดยจะเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องครั้งที่ 2 ในสัปดาห์หน้า  และขั้นตอนต่อไปจะเปิดประมูล คาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลเดือนพ.ค.หรือมิ.ย.นี้  ซึ่งตามร่างทีโออาร์นั้นจะรับมอบรถล็อตแรกในเดือนธ.ค.นี้จำนวน 50 คัน  ล็อตที่ 2 จำนวน 50 คันในเดือนก.พ. 61 ล็อตที่ 3 จำนวน 50 คัน ในเดือนเม.ย.61  และล็อตที่ 4 จำนวน 50 คัน เดือนมิ.ย.61

“การจัดซื้อรถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูการบริหารงานของขสมก.ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี 60-64)  เพื่อรองรับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางใหม่ของกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)จำนวน 138 เส้นทาง  ซึ่งจะใช้รถโดยสารประจำทางใหม่ทั้งหมด  3,450 คัน  จากปัจจุบันที่มีรถเมล์ให้บริการทั้งหมด 2,735 ล้านบาท  โดยปี 60 จัดหาเมล์เอ็นจีวีและรถเมล์ไฟฟ้า 689 คัน ปี 61 จัดหารถเมล์ 700 คัน ปี 62 จำนวน 600 คัน ปี 63จำนวน 700 คัน และปี 64 จำนวน 761 คัน ส่วนรถเมล์เก่าจะต้องปลดระวางในปี 60 จำนวน 107 คัน ปี 61 จำนวน 501 คัน ปี 62 จำนวน 624 คัน ปี 63 จำนวน 669 คัน และปี 64 จำนวน 852 คัน”

 

ที่มา เดลินิวส์

วันที่ 21 เมษายน 2560 

ความคิดเห็น