การดูฮวงจุ้ย “ลักษณะอับโชค” ของห้องชุดคอนโด

ลักษณะอับโชค ของห้องชุดคอนโด

– ประตูห้องไม่ควรอยู่ตรงกันพอดีกับห้องฝั่งตรงข้าม
– อย่าเลือกห้องที่อยู่มุมสุดทางเดิน
– อย่าเลือกห้องที่อยู่ใกล้ช่องทางทิ้งขยะ
– ประตูห้องหันหน้ารับลิฟท์หรือบันไดถือว่าไม่ดี
– เปิดประตูเข้าไปไม่ควรเห็นห้องน้ำอยู่ทางหน้าห้อง
– ห้องครัวหรือเคาน์เตอร์ทำครัว ไม่ควรอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าห้อง
– ประตูห้องน้ำหันชนกับประตูห้องนอนหรือปลายเตียงถือว่าไม่ดี
– ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเตาและกระทะไม่ควรอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำ
– ห้องนอนไม่มีหน้าต่างไม่ได้
– อย่าเลือกห้องที่อยู่ฝั่งปีกด้านใดด้านหนึ่งของตัวอาคาร
– อย่าเลือกห้องที่ยื่นลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ได้อยู่บนตัวอาคารที่ก่อสร้างมีฐานยึดอยู่กับพื้นดิน
– มุมทำครัวไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ
– หลีกเลี่ยงห้องที่อยู่ใต้แท๊งก์น้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนของห้องนั้น
– เปิดประตูห้องเข้าไปไม่ควรเห็นเตียงตั้งโดดเด่นรับตาคน ให้หาม่านหรือตู้มาตั้งบังตาเสีย

ลักษณะส่งเสริมโชคลาภ

– ประตูห้องหันหน้าออกไปในทิศทางเดียวกับประตูใหญ่เข้าตัวอาคาร
– ห้องน้ำอยู่ทางส่วนด้านหลังของห้อง
– เป็นห้องที่อยู่กลางๆ ของแถวเดียวกัน มีห้องบริวารซ้ายขวาขนาบด้วย
– มีม่านหรือฉากหรือตู้-ชั้น กั้นบริเวณต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน ในกรณีที่ เป็นห้องเดียวมิใช่ห้องชุด
– กั้นส่วนที่เป็นมุมครัวและเตียง อย่าให้มองเห็น ได้ถนัดชัดเจนทุกๆ มุมในห้อง
– ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้ที่ระเบียง
– มีส่วนของหน้าต่างอยู่พอเพียงและสมดุลกับขนาดของห้อง
– บริเวณหรือมุมทำครัวอยู่ส่วนด้านหลังของห้อง มิใช่ด้านหน้า
– มองจากหน้าต่างออกไปเห็นวิว ทิวทํสน์ที่ดี มิใช่มองเห็นทุ่งรกร้าง สุสาน วัด หรือโรงพยาบาล
ห้องครัว
– มุมที่จัดแต่งเป็นมุมทำครัวควรอยู่ด้านหลังของห้อง อย่าจัดวางในส่วน ด้านหน้าห้อง เมื่อเปิด ประตูเข้ามาแล้วเห็นมุมครัวเลยถือว่าไม่ดี ทำให้สุขภาพอ่อนแอ เงินทองรั่วไหลได้ง่าย
– หากไม่สามารถโยกย้ายได้จริงๆ ก็อาจหาฉากหรือชั้นมาตั้งเพื่อกั้นบังตาไว้เป็นการแก้เคล็ด
– ตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ไว้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในฐานะการเงินและอาชีพการงาน อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ไว้บนโต๊ะที่โล่งว่าง
– มุมที่จัดวางเตาและกระทะต่างๆ ไม่ควรชิดผนังห้องน้ำ ลักษณะเช่นนั้นจะบั่นทอนสุขภาพและมีผลกระทบต่อเรื่องเงินทองด้วยเช่นกัน
– ซิงก์ล้างจานอย่าจัดวางให้ชิดกับเตาไฟหรือที่ปรุงอาหารซึ่งเป็นไฟ จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง
มีปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักสามี-ภรรยาก็จะกระทบกระทั่งกันจนร้าวฉานได้ในที่สุด

  

ความคิดเห็น