กทม.เปิดใช้สมบูรณ์แบบ ทางลอดแยกมไหสวรรย์ และ สะพานเลี้ยวขวาจาก ถ.ต่อเชื่อมจรัญสนิทวงศ์- กาญจนาภิเษก

(11 เม.ย.60) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการจราจร  โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (ทางลอดแยกมไหสวรรย์) และงานก่อสร้างสะพานทางเลี้ยวขวาจากถนนต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษกลงสู่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. นางวันทนีย์ วัฒนะ และนายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกทม. คณะผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักการโยธา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ณ โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า)

ภาพจาก MGR Online

 

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก เป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนระยะกลางของกทม.  ซึ่ง กทม.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างทางลอดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางแยกมไหสวรรย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายการจราจรบนถนนสายหลัก ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาการจราจรได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลักษณะของโครงการเป็นทางลอดสำหรับรถยนต์ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทางไป – กลับ โครงสร้างทางลอดมีความกว้าง 17 เมตร ความยาวทางลอด 887 เมตร ความสูงช่องลอด 5 เมตร ความยาวรวมทั้งโครงการ 1,515 เมตร เป็นทางลอดที่ยาวที่สุดในกรุงเทพฯ พร้อมงานระบบสำหรับทางลอด งานระบบระบายน้ำ งานระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร งานปรับปรุงถนนเดิม และงานประกอบอื่นๆ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า แม้โครงการนี้จะใช้เวลาสร้างนานถึงประมาณ 5 ปี 5 เดือน แต่ก็ภูมิใจที่มาเสร็จสมบูรณ์ในยุคที่ตนเป็นผู้ว่าฯ กทม.  และที่ภาคภูมิใจยิ่งกว่าก็คือ ทางลอดที่ยาวที่สุดในกรุงเทพฯ แห่งนี้จะมีส่วนสำคัญช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนฝั่งธนบุรีและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในย่านนี้ได้เป็นอย่างดียิ่ง  โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน  ทั้งในแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและถนนรัชดาภิเษก  ซึ่งน่าจะส่งผลให้แยก มไหสวรรย์ กลายเป็นสวรรค์สำหรับการจราจรจริงๆ เสียที

.

ส่วนงานก่อสร้างสะพานทางเลี้ยวขวาจากถนนต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษก ลงสู่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก  ซึ่งได้ทำพิธีเปิดพร้อมกันในวันนี้ด้วยนั้น ผู้ว่าฯ กทม. ได้กล่าวถึงงานก่อสร้างนี้ว่า  สะพานทางเลี้ยวขวาที่ต่อเชื่อมกับสะพานต่างระดับของถนนต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษก  ลงสู่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกนั้น เป็นสะพานทางลงที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อให้สะพานต่างระดับมีความสมบูรณ์ ลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด 1 ช่องจราจร ความกว้าง 8 เมตร  ความยาว 392 เมตร  พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรสงเคราะห์ และงานประกอบอื่น ๆ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560 และเปิดให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางสัญจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงโครงข่ายสะพานต่างระดับบนถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษกมาสักระยะหนึ่งแล้ว  เป็นการเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2560

 

ความคิดเห็น