กฎหมาย(ใหม่) ควบคุมสัญญาการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย บังคับใช้ (1 พ.ค. 61)!!!

การให้เช่าที่อยู่อาศัยจะกลายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมศกนี้ กฎระเบียบใหม่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันผู้เช่าที่อยู่อาศัยจากเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลกระทบให้เกิดความกังวล ต่อเหล่าผู้ให้เช่า ว่าการจัดการผู้เช่าที่ด้อยคุณภาพอาจทำได้ยากขึ้น รวมถึงกระทบกับนักพัฒนาเพราะอาจทำให้มีคนลงทุนซื้ออสังหาฯเพื่อปล่อยเช่ากันน้อยลง วันนี้เราจึงมาวิเคราะห์กันว่า กฎหมายใหม่นี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง…


 

ระเบียบใหม่นี้ จะมีผลบังคับใช้ กับผู้ที่ให้เช่าที่พักอาศัยจำนวนตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไปให้แก่บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคาร โดยที่อยู่อาศัยได้แก่ ห้องพัก บ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ ไม่นับรวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมี พ.ร.บ.ควบคุมเฉพาะอยู่แล้ว

 

โดยระเบียบสำคัญๆ ที่มีผลต่อทั้งผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า ก็มีอยู่ไม่มากนัก ทางเราได้สรุปสาระสำคัญมาแล้วดังรูปนี้

 

 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ การเก็บค่าเช่าล่วงหน้า และค่าประกัน ที่ได้น้อยลง ถือเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ให้เช่า การให้เช่าจึงต้องรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น ต่อมาคือสิทธิในการยกเลิกสัญญาที่มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นผลดีทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า อีกส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เช่าคือการควบคุมอัตราค่าน้ำ-ค่าไฟ ที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น แต่ผู้ให้เช่าก็จะมีรายได้ลดลงด้วย

 

สำหรับในภาพรวมนั้น ส่วนใหญ่แล้วระเบียบนี้จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้เช่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจอันจะมีส่วนทำให้ผู้เช่าสามารถตัดสินใจเช่าได้เร็วขึ้น มีความโปร่งใสชัดเจนมากขึ้นทั้งต่อผู้เช่า และผู้ให้เช่า ซึ่งอาจเป็นที่กังวลสำหรับผู้ให้เช่าในระยะแรก แต่ถ้าทำความเข้าใจได้แล้ว ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะความโปร่งใสที่มากขึ้น ก็เป็นที่มั่นใจได้มากขึ้นทั้งฝ่ายที่เลือกเช่าและฝ่ายที่ปล่อยเช่า ส่วนผลประโยชน์และการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ปล่อยเช่าที่ลดลงนั้น เพียงปรับที่การบริหารอย่างระมัดระมังมากขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่เท่าไรนัก ผู้ปล่อยเช่ารายใหญ่ๆย่อมสามารถบริหารได้ไม่ยากอยู่แล้ว จะส่งผลกระทบมากหน่อยก็เหล่าผู้ปล่อยเช่ารายย่อยๆ ที่ต้องปรับตัวมากขึ้นจากภาระในการดูแลการปล่อยเช่าที่จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง

 

แหล่งข้อมูล : JLL 

ความคิดเห็น