“บ้านคนโสด” บ้านซีรี่ส์พิเศษจาก SC ASSET จากแนวคิด ‘One Size doesn’t Fit All’

SC ASSET เปิดตัวบ้าน 2 ซีรี่ส์ใหม่จากแนวคิด  ‘One Size doesn’t Fit All’  ได้แก่  บ้านคนโสด และ บ้านเดียวกัน  ที่โครงการ เวนิว พระราม9     จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ New Normal  พบว่ากลุ่มสถานะโสดมีเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่ม