LPN Wisdom ระบุ 4 นวัตกรรมงานบริการตอบโจทย์ “สังคมผู้สูงอายุ”

LPN Wisdom ระบุ 4 นวัตกรรมงานบริการ เพื่อสุขภาพ, สภาพแวดล้อม, โภชนาการอาหาร และ เทคโนโลยี เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้สูงอายุ ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทต่อปี     นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม

อ่านเพิ่ม

LPN Wisdom คาดการเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2564 พลิกเป็นบวก ขณะที่ “กำลังซื้อ” ทรงตัว

LPN Wisdom คาดตลาดอสังหาฯ ปี 2564 มีแนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่เติบโต 5-10% ผลจากจำนวนสินค้าในตลาดลดลง แต่ “กำลังซื้อ” ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มทรงตัวหรือเติบโตได้ 3-5% เมื่อเทียบกับปี 2563 ผลจากภาระหนี้ครัวเรือนสูง ความเสี่ยงการว่างงานเพิ่ม และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่ม